• OPIÐ 10-18 VIRKA D. 11-16 LAUGARD.
  • SENDUM FRÍTT ÞEGAR KEYPT ER FYRIR 15.000 KR EÐA MEIRA Í VEFVERSLUN!
  • S: (+354) 533 3500

Skilmálar Vogue ehf.

 

Pantanir
Vogue ehf. móttekur pantanir þegar greiðsla hefur borist og er pöntunin þar með bindandi. Hafi kaupandi skráð netfang sitt við kaupin mun seljandi senda kaupanda staðfestingu um móttekna greiðslu með tölvupósti. Vogue ehf. áskilur sér þann rétt að staðfesta pantanir símleiðis í undantekningartilfellum.

 

Afhendingartími
Afhendingartími á þeim vörum sem Vogue ehf. framleiðir er að jafnaði 5-7 virkir dagar eftir að pöntun hefur verið gerð og greiðsla borist. Afhendingartími á öðrum vörum sem til eru á lager er að jafnaði 2-4 virkir dagar. Þegar varan er tilbúin til afhendingar er tafarlaust haft samband við kaupanda símleiðis eða með tölvupósti. Varan er venjulega send beint heim til kaupanda með Íslandspósti eða öðrum leiðum. Allur flutningskostnaður greiðist af kaupanda. Ef varan er til á lager og kaupandi óskar eftir því að sækja vöruna, afhendum við vöruna samdægurs á höfuðborgarsvæðinu í verslun okkar í Síðumúla 30. Sé varan væntanleg getur afhendingartíminn verið allt að 6-8 vikur.

 

Sérpantanir
Ef óskað er eftir því tekur Vogue ehf. að sér að sérpanta vörur frá þeim vörumerkjum eða framleiðendum sem við seljum í verslun okkar. Allar fyrirspurnir varðandi sérpantanir ber að senda á vogue@vogue.is. Afhendingartími á sérpöntuðum vörum er að jafnaði 6-8 vikur. Vörur sem hafa verið sérpantaðar fæst ekki skilað. Vogue ehf. fer fram á 20% innborgun þegar sérpöntun er gerð, afgangurinn er svo gerður upp þegar varan er afhent.

 

Sendingarkostnaður
Allur sendingarkostnaður greiðist af kaupanda og bætist við pöntun áður en greiðsla fer fram. Á smærri vörum er val um sendingu á næsta pósthús á 950 kr. Sendingarkostnaður á húsgögnum, rúmum og öðrum stærri vörum er 8.900 kr á höfuðborgarsvæðinu þar sem bílstjóri (1 maður) hjálpar kaupanda að flytja vöruna inn fyrir dyr á sinn stað. Hægt er að greiða fyrir svokallaða lúxussendingu á höfuðborgarsvæðinu en hún kostar 19.900 kr. Lúxussending inniheldur 2 menn sem flytja vöruna inn fyrir dyr á sinn stað. Sendingarkostnaður frá verslun okkar á Akureyri heim að dyrum er 8.900 kr. innan Akureyrar. Allar vörur sem sendast til landsbyggðar sendast frá Vogue til flutningastöðva (t.d. Flytjanda, Landflutninga) fyrir 3.900 kr. Gjaldskrá flutningastöðva má finna á heimasíðum þeirra. Við minnum þó á að alltaf er hægt að sækja keyptar vörur í verslanir okkar í Síðumúla 30 Reykjavík og Hofsbót 4 Akureyri. Ef ekki er sérstaklega greitt fyrir heimakstur er gert ráð fyrir að kaupandi sækir í verslun.

 

Verð
Öll verð í vefverslun eru birt með fyrirvara um villur, breytingar og myndbrengl. Virðisaukaskattur (24%) er innifalinn í öllum verðum. Sé tiltekin vara ekki til á lager er kaupandi látinn vita og varan sérpöntuð eða endurgreidd hafi greiðsla farið fram og óskað er eftir því. Vogue ehf. áskilur sér þann rétt að hætta við viðskipti hafi rangt verð verið gefið upp.

 

Ábyrgðarskilmálar
Kaupandi hefur rétt til þess að falla frá þessum samningi án ástæðu innan 14 daga. Kaupandi skal tilkynna seljanda ákvörðun sína um að falla frá samningi með ótvíræðri yfirlýsingu (t.d. með tölvupósti á netfangið okkar vogue@vogue.is eða símleiðis). Í yfirlýsingu þarf að koma fram nafn, kennitala, heimilisfang, símanúmer og netfang kaupanda. Einnig er hægt að senda okkur staðlað uppsagnareyðublað sem finna má á vef Neytendastofu www.neytendastofa.is. Varan skal endursendast til seljanda án tafar og eigi síðar en 14 dögum eftir riftun þessa samnings. Kaupandi greiðir allan kostnað af endursendingu vörunnar.
Varan sem þú hefur keypt hjá Vogue ehf nýtur ábyrgðar samkvæmt kaupalögum nr. 50/2000. Þjónustudeildir okkar halda utan um viðhald og ábyrgðarviðgerðir á öllum vörum sem fyrirtækið selur, gerist þess þörf. Ef einhverjar spurningar vakna þá hikaðu ekki við að hafa samband við okkur. Við viljum benda þér á að fylgja uppgefnum leiðbeiningum um rétta notkun og meðferð. Góð meðferð mun tryggja lengri endingu og áreiðanlegri virkni. Reikningurinn gildir sem ábyrgðarskírteini fyrir upprunalegan kaupanda.
Reikningnum verður að framvísa ef varan kemur til ábyrgðar, sem sönnun um ábyrgðartíma og að handhafi sé hinn upprunalegi kaupandi. Glataður reikningur leiðir til glataðrar ábyrgðar. Einnig er ábyrgð glötuð ef áföst ábyrgðarskírteini eða verksmiðju-, rað- og tegundanúmer hafa verið skemmd eða fjarlægð af vörunni.
Ábyrgð á vörum hjá okkur er mismunandi og í sumum tilfellum lengri en kaupalög segja til um. En áhersla er lögð á, að ábyrgð gildir ekki ef um eðlilegt slit eða rekstrarvöru er að ræða. Ábyrgðin nær til framleiðslu- og efnisgalla sem fram kunna að koma á vörunni á ábyrgðartímanum. Vogue ehf. mun lagfæra eða skipta um hluti í vörunni sem falla undir slíka ábyrgð á sinn kostnað.
Það er á ábyrgð og kostnað kaupandans að koma vörunni til skoðunar eða viðgerðar til þjónustudeildar Vogue ehf. ef þess gerist þörf. Undantekningar geta verið gerðar á þessu ef um nýja og fyrirferðamikla muni er að ræða. Sé það nauðsynlegt eða þess óskað að viðgerð á ábyrgðartíma fari fram utan þjónustudeildar Vogue ehf., þ.e. að viðgerðarmaður fari á staðinn og geri við eða inni af hendi aðra slíka þjónustu á vörunni, greiðir kaupandi fyrir ferðatíma, ferðakostnað og uppihald samkvæmt gildandi töxtum Vogue ehf. Athygli skal vakin á að vörur sem sendar eru með þriðja aðila teljast afhentar þegar þær eru afhentar flutningsaðila og eru þá á ábyrgð kaupanda. Það er á ábyrgð kaupanda að tryggja vöru sem send er með þriðja aðila.

 

Skil á vöru
Vogue ehf. er ekki skylt að taka við vöru sem hefur verið sérframleidd að ósk kaupanda og ekki eftir 7 daga frá dagsetningu reiknings. Skilyrði er að varan sé í 100% sama ásigkomulagi og hún var við afhendingu, þ.e. óskemmd, í upprunalegum pakkningum og kvittun fylgi með. Endurgreiðsla fer fram í formi inneignarnótu að frádregnum kostnaði vegna vinnu, afgreiðslu, pökkunar, útkeyrslu, og/eða uppsetningar. Skilagjald er að lágmarki 15% af andvirði vörunnar að viðbættum flutningskostnaði. Metravöru er ekki hægt að skila.
Um rúm og dýnur gilda sérstakir skila/skiptiskilmálar.  Þrjátíu daga skipti- og skilaréttur er á dýnum í stöðluðum stærðum með því skilyrði að kaupandi kaupi hlífðarlak eða dýnuhlíf hjá okkur. Við skil á dýnu þá er andvirði hennar endurgreitt að frádregnu amk 15% skilagjaldi. Mikilvægt er að dýnan sé í 100% sama ásigkomulagi og hún var við afhendingu, þ.e. óskemmd, í upprunalegum pakkningum og kvittun fylgi með. Einnig er hægt er að skipta dýnu út fyrir aðra innan 30 daga frá afhendingu. Athugið að flutningur er alltaf á kostnað kaupanda. Skilyrði við skil og skipti er að keypt hafi verið hlífðarlak í verslun Vogue og ekkert sjáist á dýnunni. Sérframleiddum dýnum er hvorki hægt að skila né skipta. Þar að auki er ekki hægt skila né skipta sængum og koddum í neinum tilfellum.

 

Greiðslur
Vogue ehf. býður upp á þrenns konar greiðslumöguleika: kreditkort, bankamillifærslu eða netgíró. Greiðslur með kreditkorti fara fram í gegnum örugga greiðslugátt. Þegar valið er að greiða með bankamillifærslu fær kaupandi sendan tölvupóst með öllum helstu upplýsingum (reikningsnúmer og kennitölu). Kaupandi sendir svo staðfestingu á millifærslu á vogue@vogue.is með pöntunarnúmeri sem skýringu. Um leið og millifærsla hefur borist er pöntun samþykkt og sett í ferli. Ef ekki er greitt innan sólarhrings fellur pöntunin úr gildi. Einnig býðst viðskiptavinum að greiða með netgíró. Viðskiptavinir þurfa að hafa aðgang hjá netgíró til þess að nýta sér þessar þjónustu, fyrir þá sem ekki hafa aðgang hjá netgíró geta skráð sig hér. Netgíró býður upp á kortalaus viðskipti á netinu sem þýðir að viðskiptavinir þurfa eingöngu að gefa upp kennitölu og lykilorð þegar greiða á fyrir vöruna og að því loknu er pöntunin móttekin. Í kjölfarið stofnast reikningur á kaupanda í heimabanka sem greiða þarf innan 14 daga, vaxtalaust. Viðskiptamenn hafa þó einnig val á að dreifa greiðslum á 2-12 mánuði í gegnum heimasvæði sitt hjá netgíró. Athugið að einnig er hægt að útbúa raðgreiðslusamning hjá Valitor þar sem dreifa má greiðslum í 2 - 36 mánuði. Vogue ehf. býður upp á vaxtalausar greiðslur í allt að 12 mánuði. Allir raðgreiðslusamningar hjá Valitor verða að afgreiðast símleiðis eða með starfsfólki í verslunum okkar. Athugið að kaupandi verður að hafa rafræn skilríki í síma ef skrifa á undir raðgreiðslusamning símleiðis.

 

Söluveð
Seljandi á söluveð í öllum hinum seldu munum til tryggingar samanlögðu kaupverði á framhlið reiknings þessa, ásamt vöxtum og kostnaði samkvæmt lögum 35.gr nr. 75/1997 um samningsveð. Standi kaupandi ekki í skilum með framangreint kostnaðarverð, er seljanda heimilt hvort heldur hann vill, láta selja hið veðsetta nauðungarsölu til fullnustu kröfu sinni eða rifta söluveðsetningunni og krefjast afhendingar hins veðsetta. Söluveð fellur ekki niður af hinum seldu munum fyrr en við fullnaðargreiðslu. Sama á við um vörur sem greiddar eru með raðgreiðslusamningum. Óheimilt er að selja hið veðsetta, breyta því eða skeyta við aðra hluti þannig að hætta sé á að söluveð glatist.

 

Persónuvernd
Allar persónuupplýsingar sem seljandi móttekur eru meðhöndlaðar af fágun og sem algjört trúnaðarmál og þær eingöngu nýttar í að klára viðskipti sbr. lög nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. 
Engar persónuupplýsingar eru afhentar til þriðja aðila.

 

Lög og varnarþing
Samningur þessi er í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna hans skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavikur.

 

Fyrirvari
Birgðarstaða á vefverslun er gerð með fyrirvara um röng verð, innsláttarvillur, birgðarstöðu og tæknilegar tengingar kerfa á milli. Ef villur koma upp áskilur Vogue sér rétt til þess að endurgreiða viðskiptavinum þær vörur sem við á.